หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งอำเภอ และอปท. ติดตามและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศภายหลังจากการกักตัวแล้ว และกลับไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน หากมีอาการน่าสงสัยให้ดำเนินตามมาตรการสาธารณสุขทันที