หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2563 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ