หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เป็นประธานประชุม ศปถ. เน้นย้ำ “ต้องเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนตระหนักและมีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน