หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ห่วงใยประชาชนในช่วงฤดูร้อน สั่งการทุกจังหวัดติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดภัย