หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้าน มท. เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการโอทอป ส่งท้ายงาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” สร้างรอยยิ้มหยาดน้ำตาแห่งความตื้นตันด้วยยอดจำหน่ายกว่า 500 ล้านบาท พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก นำรายได้กลับสู่ชุมชน