หน้าแรก Hilight ปมท.เปิดและบรรยายพิเศษแก่คณะทำงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจสังคมเชิงรุกและผู้ปฏิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์ฯ