หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บ.มท. รุ่นที่ 33 เน้นย้ำ “ช่วยกันทำสิ่งที่ดี Change for Good ให้กับพี่น้องประชาชน และรักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในรุ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราชการและส่วนรวม”