หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ประกอบการ 7 – 16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่