หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานสักขีพยานลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำ “คนไทยทุกคนต้องช่วยกัน Change for Good สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อรักษาโลกของเราให้คงอยู่กับลูกหลานอย่างยั่งยืน”