หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บูรณาการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ เน้นย้ำ ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน