หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยรับมอบ “ถุงผ้าอเนกประสงค์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย” มุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกใบเดียวนี้