หน้าแรก Hilight ปมท.พิธีส่งมอบถุงผ้าอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ตามโครงการ PEA Go Green