หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ฝึกอบรมแพทย์ประจำตำบลตามโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล…การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ