หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ศรีรัตนสุนทรประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี