หน้าแรก Hilight รอง ปมท.อรรษิษฐ์ฯ พิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ศรีรัตนสุนทรประชาสรรค์ ณ วัดเขาดิน จ.สุพรรณบุรี