หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 78 เน้นย้ำ ประสานการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างพลังนักปกครอง-นักบริหารราชการระดับสูง ในการ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติและประชาชน