หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ 26 จังหวัดชายแดน สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เฝ้าระวังตรวจตราป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด