หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565