หน้าแรก Hilight ปมท.พิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุเจดีย์หลวง พระเจ้าฝนแสนห่า และเสาอินทขีลฯ จ.เชียงใหม่