หน้าแรก Hilight ขอเชิญชวนรับชมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทาง Facebook Fanpage: “สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” และ Facebook Fanpage ของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. รวมถึงรับฟังผ่านหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน