หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. ปิดการอบรมผู้ว่าฯ ผู้ตรวจ มท. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ใหม่ เน้นย้ำ “บทบาทพ่อเมืองและผู้ตรวจฯ ต้องนั่งอยู่ในหัวใจประชาชน ครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนในพื้นที่” อย่างยั่งยืน