หน้าแรก ข่าวภูมิภาค “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” อำเภอเวียงแหง​ น้อมนำแนวพระราชดำริ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว​ สร้างความมั่นคงทางอาหาร​ สู่การขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน