หน้าแรก Hilight มท.1 มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “สดุดีป้องกันภัย” แก่ USAR Thailand ใน “ภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี”