หน้าแรก Hilight สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” การแสดงโขนพระราชทาน ชุด หนุมานชาญกำแหง ปลัด มท. นำแถลงข่าวการแสดงโขนพระราชทาน พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับชมโขนครั้งประวัติศาสตร์ 8-9 เมษายน 66 เวลา 19.00 น. ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย