หน้าแรก ข่าวมหาดไทย “131 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย” มท. จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 131 ปี 1 เมษายน 2566 น้อมรำลึกและสืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน