หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 116 ปีกรมที่ดิน เน้นย้ำให้กรมที่ดินเร่งพัฒนางานทุกมิติตอบสนองการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน