หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนจังหวัดภาคเหนือ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งกองอำนวยการฯ บูรณาการทุกหน่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน ย้ำเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ห้ามเผาในช่วงวิกฤติ