หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ดูแลพื้นที่ช่วงส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง กำชับเข้มงวดเรื่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและความสงบเรียบร้อยในสังคม