หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เน้นย้ำต้องทำงานเชิงรุกเข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความรับรู้กับประชาชนให้เข้าใจถึงการทำงานของภาครัฐ เพื่อลดช่องว่างการสร้างความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร