หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีการจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562