หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สั่งคุมเข้มทุกมาตรการ เน้นสร้างการรับรู้ พร้อมลดปัจจัยเสี่ยง และเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย