หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 – 6 พฤษภาคม 2562 ในทุกจังหวัด