หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562