หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม พร้อมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง