หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตชุมชนเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก