หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ กำชับ อปท. บริหารจัดการขยะติดเชื้อจากชุดตรวจ ATK ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์โควิด-19 ของกรมอนามัย พร้อมสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ครัวเรือน