หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 55 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย