หน้าแรก Hilight รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ชู “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นส่วนสำคัญแห่งความสำเร็จในการดูแลประชาชน”