หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัด หารือแนวทางสร้างเครื่องมือติดตามการขับเคลื่อนงานทั้งประเทศแบบ Realtime พร้อมขับเคลื่อนองค์กร สู่ Data Driven Organization