หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ผวจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ วปอ.57 มอบรถเข็นโครงการ “รถเข็นปันสุข” “ชุดลูกเสือ – เนตรนารี” และ “บ้านปันสุข”ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามเป้าหมายในระบบ ThaiQM และระบบ TPMAP