หน้าแรก Hilight ปลัดฯ มท. ย้ำ บุคลากรภาครัฐต้องไม่ลืมจุดเริ่มต้น ต้องตอบแทนพี่น้องประชาชน และคุณแผ่นดิน โดยเริ่มต้นที่ตนเองจากจุดเล็ก ๆ ด้วยความเพียรพยายามและอดทน ในท้ายที่สุดดอกผลแห่งความสำเร็จจะผลิบาน