หน้าแรก Hilight ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง มท. ร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง