หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ติวเข้ม ทุกอำเภอ ด้านการสื่อสารสังคม ย้ำ ต้องมีการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการทำงานแบบมี Direction เดียวกัน