หน้าแรก Hilight ปลัด มท. แจ้งทุกจังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ไม่ต้องรอประกาศฯ ย้ำท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที