หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองพิษณุโลก เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำ ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย