หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองสุรินทร์ รับตำแหน่งวันแรก ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอเมืองฯ เตือน ประชาชนระวังกระเเสไฟฟ้ารั่ว พร้อมกำชับ เตรียมรับสถานการณ์หากเกิดภัยหนักขึ้นให้เร่ง อพยพประชาชนเข้าพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว