หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เป็นประธานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ย้ำ “คน พช. ต้องมี Passion และประเมินการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน”