หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการในสังกัดวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช