หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมบูธ กระทรวงมหาดไทย ในงาน SX 2022 พร้อมเน้นย้ำจับมือกระทรวงมหาดไทย และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้