หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เผยให้การช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อยุธยาแล้ว ย้ำทุกจังหวัดเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด หากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือให้รีบแจ้ง สายด่วน 1784 ทันที